Tamsayı(Integer) Sabitleri

Tanımı

Tamsayı(integer) sabitleri,"1,2,3" gibi doğrudan bir taslakta kullanılan sayılardır.Varsayılan olarak,bu sayılar "int" olarak kabul edilir.Ancak bunu "U" ve "L" değiştiricileri ile değiştirebilirsiniz.

Normal olarak,tamsayı sabitleri,taban 10(ondalık) tamsayılar olarak kabul edilir,ancak sayıları diğer tabanlara girmek için özel gösterimler (formatters) kullanılabilir.

Taban Örnek DEĞİŞTİRİCİ(FORMATTER) AÇIKLAMA
10(ondalık) 123 yok -
2(ikilik) 0b111011 ana"0b" 0&1 karakterleri için geçerli
8(sekizlik) 0173 ana"0" 0-7 arası karakterler geçerli
16(onaltılık) 0x7B ana"0x" 0-9,A-F,a-f arası karakterler geçerli


Onluk Sayı Sistemi(10 Tabanlı)

Bu sistem ,aşina olduğunuz sağduyulu(common-sense) matematiktir.Diğer önekleri olmayan sabitlerin ondalık biçimde olduğu varsayılır.

Örnek Kod:

n= 101; // 101 ondalık sistemine göre 5 ile aynı((1*10^2))+((0*10^1)+1)

İkilik Sayı Sistemi(2 tabanlı)

Yalnızca 0 ve 1 karakterleri geçerlidir.

Örnek Kod:

n = 0b101; // ondalık sistemine göre 5 ile aynı ((1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1)

Sekizlik Sayı Sistemi(8 tabanlı)

Yalnızca 0 ile 7 arasındaki karakterler geçerlidir. Sekizlik değerler "0" (sıfır) öneki ile gösterilir.

Örnek Kod

n = 0101; // ondalık sistemine göre 65 ile aynı ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1)


Onaltılık Sayı Sistemi(16 tabanlı)
Geçerli karakterler 0-9 ve A-F arası karakterlerdir."A" değeri 10,"B" değeri 11, F'ye kadar yani 15'tir. Onaltılık değerler "0x" öneki ile gösterilir. A-F'nin büyük (A-F) veya küçük harf (a-f) olabileceğini unutmayın.

Örnek Kod:

n = 0x101; // ondalık sistemine göre 257 ile aynı ((1 * 16^2) + (0 * 16^1) + 1)


Notlar Ve Uyarılar

U & L Değiştiricileri

Varsayılan olarak, bir tamsayı sabiti, değerlerdeki ilgili sınırlamalarla birlikte bir int olarak kabul edilir. Başka bir veri türüyle bir tamsayı sabiti belirtmek için şu adımları izleyin:


Sabiti uzun bir veri biçimine çevirmek için bir 'l' veya 'L' kullanın.Örneğin:1000L

Sabiti bilinmeyen bir veri biçimine çevirmek için bir 'u' veya 'U' kullanın.Örneğin:33u

Sabiti işaretsiz bir uzun sabite çevirmek için bir 'ul' veya 'UL' kullanın.Örneğin:32767ul