+

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

Toplama , dört temel aritmetik işlemden biridir. + (artı) operatörü, toplamı üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

sum = operand1 + operand2;

Parametreler

sum: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

operand1:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

operand2: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

int a = 5;
int b = 10;
int c = 0;
c = a + b;
//'c' değişkeni, bu ifade yürütüldükten sonra 15 değerini alır.

Notlar ve Uyarılar

  1. Sonuç veri tipinde saklanabilecek olandan daha büyükse toplama işlemi taşabilir (örneğin, 32.767 değerinde bir tamsayıya 1 eklenmesi -32,768 verir).
  2. Sayılardan biri (işlenenler) float veya double türünde ise, hesaplama için kayan noktalı matematik kullanılacaktır.
  3. İşlenenler kayan / çift veri türündeyse ve toplamı depolayan değişken bir tamsayıysa, yalnızca tamsayı kaydedilir ve sayının kesirli kısmı kaybolur.
float a = 5.5;
float b = 6.6;
int c = 0;
c = a + b;  //'c' değişkeni, beklenen toplam 12.1'in aksine yalnızca 12 değerini depolar

Ayrıca Bakınız