analogReference()

[Analog I/O]

Açıklama

Analog giriş için kullanılan referans voltajını yapılandırır (yani giriş aralığının en üstünde kullanılan değer.) Seçenekler şunlardır:

Arduino AVR Kartları (Uno, Mega, Leonardo, vb.)

 • Varsayılan: 5 volt (5V Arduino kartlarında) veya 3,3 volt (3.3V Arduino kartlarında) varsayılan analog referansı
 • Dahili: ATmega168 veya ATmega328P'de 1,1 volt Atmega32U4 ve ATmega8'de 2,56 volta eşit olan bir referans alır(Arduino Mega'da mevcut değildir)
 • INTERNAL1V1: Yerleşik olarak 1.1V alır (yalnızca Arduino Mega)
 • INTERNAL2V256: Yerleşik olarak 2.56V alır(yalnızca Arduino Mega)
 • HARİCİ: AREF pinine uygulanan voltaj (yalnızca 0 ila 5V) referans oalrak kullanılır.

Arduino SAMD Kartları (Zero vb.)

 • AR_DEFAULT: 3.3V varsayılan analog değeri
 • AR_INTERNAL: Yerleşik 2.23V değeri
 • AR_INTERNAL1V0: Yerleşik 1.0V değeri
 • AR_INTERNAL1V65: Yerleşik 1.65V referansı
 • AR_INTERNAL2V23: Yerleşik 2.23V değeri
 • AR_EXTERNAL: AREF pinine uygulanan voltaj referans olarak kullanılır

Arduino megaAVR Kartları (Uno WİFİ Rev2)

 • Varsayılan: Yerleşik olarak 0,55V değer alır
 • Dahili: Dahili 0,55V değeri alır
 • VDD: ATmega4809'un Vdd'si. Uno WİFİ Rev2'de 5V
 • INTERNAL0V55: Dahili 0,55V değeri
 • INTERNAL1V1: Yerleşik 1.1V değeri
 • INTERNAL1V5: Yerleşik 1.5V değeri alır
 • INTERNAL2V5: Yerleşik 2.5V değeri
 • INTERNAL4V3: Yerleşik bir 4.3V referansı
 • Harici: AREF pinine uygulanan voltaj (yalnızca 0 ila 5V) referans olarak kullanılır

Arduino SAM Kartları(due)

 • AR_DEFAULT: 3.3V'nin varsayılan analog referansı. Bu DUE için desteklenen tek seçenektir.

Arduino mbed özellikli kartları (sadece Nano 33 BLE) Arduino mbed özellikli kartları kullanıldığında veya Arduino nRF528x Kartları (Mbed OS) platformu 1.1.6 veya üzeri kullanılıdğında mevcuttur.

 • AR_VDD: Varsayılan 3,3V değeri
 • AR_INTERNAL: Yerleşik 0,6V değeri
 • AR_INTERNAL1V2: 1,2V değeri (2x daha kazançlı dahili 0,6V değeri)
 • AR_INTERNAL2V4: 2,4V değeri (4x kazançlı dahili 0,6V değeri)

Sözdizimi

analogReferance(type)

Parametreler

type: Hangi tür verinin kullanılacağı seçilir.

Geri Dönüş

Yok

Notlar ve Uyarılar

Analog referansı değiştirdikten sonra, analogRead() ın ilk birkaç okuması doğru olmayabilir.

AREF pininde harici referans voltajı için 0V'dan düşük veya 5V'den fazla bir şey kullanmayın! AREF pininde harici bir referans kullanıyorsanız, çağırmadan önce analog referansı HARİCİ olarak ayarlamanız gerekir Aksi takdirde, aktif referans voltajını (dahili olarak üretilen) ve AREF pinini kısa devre yapacak ve muhtemelen Arduino kartınızdaki mikrodenetleyiciye zarar vereceksiniz.

Alternatif olarak, harici referans voltajını 5K direnç üzerinden AREF pinine bağlayarak harici ve dahili referans voltajları arasında geçiş yapabilirsiniz. AREF pininde dahili bir 32K direnç bulunduğundan, direncin referans olarak kullanılan voltajı değiştireceğini unutmayın. İkisi bir voltaj bölücü görevi görür, bu nedenle örneğin direnç üzerinden uygulanan 2.5V, AREF pininde 2.5 * 32 / (32 + 5) = ~ 2.2V verir.