=

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

C++ programlama dilindeki tek eşittir = işaretine atama operatörü denir. Bir denklem veya eşitlik belirttiği cebir sınıfından farklı bir anlama sahiptir. Atama operatörü, mikrodenetleyiciye eşittir işaretinin sağ tarafında bulunan değeri veya ifadeyi değerlendirmesini ve bunu eşittir işaretinin solundaki değişkende saklamasını söyler.

Örnek Kod

int sensVal;       // sensVal adında bir tamsayı değişkeni tanımla
sensVal = analogRead(0); // (sayısallaştırılmış) giriş voltajını SensVal'de analog pin 0'da saklayın

Notlar ve Uyarılar

 1. Atama operatörünün ( = işareti ) sol tarafındaki değişkenin, içinde depolanan değeri tutabilmesi gerekir. Bir değeri tutacak kadar büyük değilse, değişkende saklanan değer yanlış olacaktır.
 2. Atama operatörünü [ = ] (tek eşittir işareti) ile iki ifadenin eşit olup olmadığını değerlendiren karşılaştırma operatörü [ == ] (çift eşittir işareti) ile karıştırmayın.
float a = 55.5;
float b = 6.6;
int c = 0;
c = a / b;  //'c' değişkeni, beklenen 8.409 sonucunun aksine yalnızca 8 değerini depolar

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE if (koşullu operatörler)
LANGUAGE char
LANGUAGE int
LANGUAGE long