bit()

[Bit ve Byte]

Açıklama

Belirtilen bitin değerini hesaplar.(0 bit = 1, 1 bit = 2, 2 bit = 4, vb.).

Sözdizimi

bit(n)

Parametreler

n: değeri hesaplanacak bit