bitSet()

[Bit ve Byte]

Açıklama

Sayısal bir değişkenin bir bitini ayarlar (1'e 1 yazar).

Sözdizimi

bitSet(x, n)

Parametreler

x: biti ayarlanacak sayısal değişken.

n: en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak hangi bitin ayarlanacağı.

Geri Dönüş

Yok