bitWrite()

[Bit ve Byte]

Açıklama

Biraz sayısal değişken yazar

Sözdizimi

bitWrite(x, n, b)

Parametreler

x: yazılacak sayısal değişken.

n: en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak sayının hangi bitinin yazılacağı.

b: bite yazılacak değer (0 veya 1).

Geri Dönüş

Yok

Örnek Kod

BitWrite() kullanımından önce ve sonra bir değişkenin değerini Seri Monitöre yazdırarak bitWrite kullanımını gösterir.

 
void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) {} // seri bağlantı noktasının bağlanmasını bekleyin. Yalnızca yerel USB bağlantı noktası için gereklidir byte x = 0b10000000; // the 0b prefix indicates a binary constant Serial.println(x, BIN); // 10000000 bitWrite(x, 0, 1); //x'in en az anlamlı bitine 1 yaz Serial.println(x, BIN); // 10000001 } void loop() {}