break

[Kontrol Yapısı]

Açıklama

break, normal döngü koşulunu atlayarak bir for, while veya do…while döngüsünden çıkmak için kullanılır. Ayrıca bir switch case ifadesinden çıkmak için de kullanılır.

Örnek Kod

Aşağıdaki kodda, sensör değeri eşiği aştığında kontrol for döngüsünden çıkar.


int threshold = 40;
for (int x = 0; x < 255; x++) {
 analogWrite(PWMpin, x);
 sens = analogRead(sensorPin);
 if (sens > threshold) {   //sensör tespitinde kurtarma
  x = 0;
  break;
 }
 delay(50);
}

Ayrıca Bakınız