byte

Tanımı
Bir bayt, 0'dan 255'e kadar 8 bitlik işaretsiz bir sayı saklar.

Yazımı

byte:var:val;

Parametre

var:değişken

val:o değişkene atanacak değer