+=

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bu, başka bir sabit veya değişkenle bir değişken üzerinde toplama yapmak için uygun bir kısayoldur.

Sözdizimi

x += y; // bu ifadeye eşdeğerdir x = x + y;

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.
y: değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

          
x = 2;
x += 4; // x şimdi 6 içeriyor
          

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Toplama