/=

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bu, bir değişkenin başka bir sabit veya değişkenle bölünmesini gerçekleştirmek için uygun bir kısayoldur.

Sözdizimi

x /= y; // bu ifadeye eşdeğerdir x = x / y;

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.
y:sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

x = 2;
x /= 2; // x şimdi 1 içeriyor

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Bölme