*=

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bu, bir değişkenin başka bir sabit veya değişkenle çarpmasını gerçekleştirmek için uygun bir kısayoldur.

Sözdizimi

x *= y; // x = x * y ifadesine eşdeğer;

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.
y: değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

x = 2;
x *= 2; //x şimdi 4 içeriyor

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Çarpma işlemi