%=

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bu, bir tamsayı diğerine bölündüğünde kalanı hesaplamak ve onu hesaplamanın yapıldığı değişkene geri atamak için uygun bir kestirme yoldur.

Sözdizimi


x %= divisor; // x = x % bölen ifadesine eşdeğer;

          

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int.
divisor: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int.

Örnek Kod

          
int x = 7;
x %= 5;  // x şimdi 2 içeriyor
          

Notlar ve Uyarılar

 1. Bileşik kalan operatörü, kayan noktalar üzerinde çalışmaz.
 2. İlk işlenen negatifse, sonuç negatiftir (veya sıfırdır). Bu nedenle, x negatif olabilirse, x %= 10'un sonucu her zaman 0 ile 9 arasında olmayacaktır.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE KALAN