-=

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bu, bir sabitin veya bir değişkenin bir değişkenden çıkarılmasını gerçekleştirmek için uygun bir kısayoldur.

Sözdizimi

x -= y; // bu ifadeye eşdeğerdir x = x - y;

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.
y: değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

          

          
x = 20;
x -= 2; // x şimdi 18 içeriyor

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Çıkarma