const

Tanımı
"const" anahtar kelimesi sabit anlamına gelir. Değişkenin davranışını değiştirerek bir değişkeni "salt okunur" yapan bir değişken niteleyicisidir. Bu, değişkenin kendi türündeki herhangi bir değişken gibi kullanılabileceği, ancak değerinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. "Bir const" değişkenine değer atamaya çalışırsanız derleyici hatası alırsınız.

"const" anahtar sözcüğüyle tanımlanan sabitler, diğer değişkenleri yöneten değişken kapsamı kurallarına uyar. Bu ve #define kullanmanın tuzakları, const anahtar sözcüğünü sabitleri tanımlamak için üstün bir yöntem yapar ve #define yerine tercih edilir.


Örnek Kod:

const float pi = 3.14;

float x;

//...

x = pi * 2 ; // matematikte "const" kullanmanın iyi bir yolu

pi = 7; // uygunsuz - bir sabite yazamazsınız (değiştiremezsiniz)


Notlar ve Uyarılar

Sayısal veya dize sabitleri oluşturmak için const veya #define kullanabilirsiniz. Diziler için const kullanmanız gerekecek. Genelde sabitleri tanımlamak için #define yerine const tercih edilir.