constrain() kısıtlamak

[Math]

Açıklama

Bir sayıyı bir aralık içinde olacak şekilde sınırlar.

Parametreler

x: kısıtlanacak sayı. İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri

a: verilen aralığın alt ucu. İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri

b: verile aralığın üst ucu. İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri.

Geri Dönüş

x: x, aile b arasındaysa.

a: x, a'dan küçükse.

b: x, b'den büyükse

Örnek Kod

Kod, sensör değerlerini 10 ila 150 arasında sınırlar.

 
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150); // sensör değerleri aralığını 10 ile 150 arasında sınırlar

Notlar ve Uyarılar

constrain() Fonksiyonun uygulanma şekli nedeniyle , parantez içindeki diğer fonksiyonları kullanmaktan kaçının, yanlış sonuçlara yol açabilir.

Aşağıdaki kod yanlış sonuçlar verecektir.

int constrainedInput = constrain(Serial.parseInt(), minimumValue, maximumValue);  // bu kullanımdan kaçın
          

Yukarıdaki kullanım yerine aşağıdaki kodu kullanın.

int input = Serial.parseInt(); // diğer işlemleri kısıtlama işlevinin dışında tut
int constrainedInput = constrain(input, minimumValue, maximumValue);