continue

[Kontrol Yapısı]

Açıklama

Devam ifadesi, bir döngünün geçerli yinelemesinin geri kalanını atlar (for ,while veya do……while). Döngünün koşullu ifadesini kontrol ederek ve sonraki yinelemelerle devam ederek devam eder.

Örnek Kod

Aşağıdaki kod, PWMpin'e 0 ila 255 arasındaki değeri yazar, ancak 41 ila 119 aralığındaki değerleri atlar.

 
for (int x = 0; x <= 255; x ++) {
  if (x > 40 && x < 120) {  // değerlerde atlama oluştur
    continue;
  }

  analogWrite(PWMpin, x);
  delay(50);
}

Ayrıca Bakınız