{}

[Daha Fazla Sözdizimi]

Açıklama

Kıvrımlı parantezler (yalnızca "köşeli ayraçlar" veya "kıvrımlı parantezler" olarak da adlandırılır) C++ programlama dilinin önemli bir parçasıdır. Aşağıda özetlenen birkaç farklı yapıda kullanılırlar ve bu bazen yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir.Bir açılış küme ayracı { her zaman bir kapanış küme ayracı } tarafından izlenmelidir. Bu, genellikle diş tellerinin dengeli olması olarak adlandırılan bir durumdur. Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı), küme parantezlerinin dengesini kontrol etmek için kullanışlı bir özellik içerir. Sadece bir küme ayracı seçin veya hatta bir ayraçtan hemen sonra ekleme noktasına tıklayın, mantıksal tamamlayıcısı vurgulanacaktır.
Yeni başlayan programcılar ve BASIC dilinden C++'a gelen programcılar genellikle kaşlı ayraç kullanmayı kafa karıştırıcı veya göz korkutucu bulurlar. Sonuçta, aynı küme parantezleri, bir alt programdaki (işlev) RETURN ifadesini, koşullu bir ENDIF ifadesini ve bir FOR döngüsündeki NEXT ifadesini değiştirir.
Dengesiz parantezler genellikle büyük bir programda izlenmesi bazen zor olabilen şifreli, aşılmaz derleyici hatalarına yol açabilir. Farklı kullanımları nedeniyle, parantezler ayrıca bir programın sözdizimi için inanılmaz derecede önemlidir ve bir küme parantezini bir veya iki satır hareket ettirmek genellikle programın anlamını önemli ölçüde etkiler.

Örnek Kod

Kıvrımlı parantezlerin ana kullanımları aşağıdaki örneklerde listelenmiştir.

Function

void myfunction(datatype argument) {
  // herhangi bir ifade(s)
}

Loops

while (boole ifadesi) {
  // herhangi bir ifade(s)
}

do {
  // herhangi bir ifade(s)
} while (boole ifadesi);

for (başlatma; sonlandırma koşulu; artan ifade) {
  // herhangi bir ifade(s)
}

Conditional Statements

if (boolean expression) {
  //  herhangi bir ifade(s)
}

else if (boolean expression) {
  //  herhangi bir ifade(s)
}
else {
  // herhangi bir ifade(s)
}

Ayrıca Bakınız