--

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bir değişkenin değerini 1 azaltır.

Sözdizimix--; //x'i birer birer azaltır ve x'in eski değerini döndürür
--x; //x'i birer birer azaltır ve x'in yeni değerini döndürür


Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri:int, long(muhtemelen imzasız).

Returns

Değişkenin orijinal veya yeni azaltılmış değeri.

Örnek Kod


x = 2;
y = --x;  // x şimdi 1 içeriyor, y 1 içeriyor
y = x--;  // x 0 içeriyor, ancak y hala 1 içeriyor.


Ayrıca Bakınız