#define

[Daha Fazla Sözdizimi]

Açıklama

#define, program derlenmeden önce programcının sabit bir değere bir ad vermesini sağlayan kullanışlı bir C++ bileşenidir. Arduino'da tanımlı sabitler çip üzerinde herhangi bir program hafızasında yer kaplamaz. Derleyici, bu sabitlere yapılan başvuruları derleme zamanında tanımlanan değerle değiştirecektir.
Bunun bazı istenmeyen yan etkileri olabilir, ancak örneğin, #defined bir sabit adı başka bir sabit veya değişken adına dahil edilmişse. Bu durumda metin, #define sayı (veya metin) ile değiştirilir.
Genel olarak, sabitleri tanımlamak içinconst anahtar sözcüğü tercih edilir ve #define yerine kullanılmalıdır.

Sözdizimi

#define constantName value

Parametreler

constantName:condition:tanımlanacak makronun adı. value:makroya atanacak değer.

Örnek Kod

#define ledPin 3
//Derleyici, derleme zamanında ledPin'in herhangi bir sözünü 3 değeriyle değiştirecektir.

Notlar ve Uyarılar

#define ifadesinden sonra noktalı virgül yoktur. Bir tane eklerseniz, derleyici şifreli hataları sayfanın ilerisine atar.

#define ledPin 3; //bu bir hata

Benzer şekilde, #define ifadesinden sonra eşittir işareti eklemek de sayfanın ilerisinde şifreli bir derleyici hatası üretecektir.

#define ledPin  = 3 //bu da bir hata

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE const

LANGUAGE Constans