delayMicroseconds() Mikrosaniye Gecikmeleri

[Zaman]

Açıklama

Programı, parametre tarafından belirtilen süre boyunca (mikrosaniye cinsinden) duraklatır. Bir milisaniyede bin mikrosaniye ve bir saniyede bir milyon mikrosaniye vardır.

Şu anda, doğru bir gecikme üretecek en büyük değer 16383'tür. Bu, gelecekteki Arduino sürümlerinde değişebilir. Birkaç bin mikrosaniyeden uzun gecikmeler için delay() kullanmalısınız.

Sözdizimi

delayMicroseconds(us)

Parametreler

us: duraklatılacak mikrosaniye sayısı. İzin verilen veri türleri: unsigned int.

Geri Dönüş

Yok

Örnek Kod

Kod, 8 numaralı pini çıkış pini olarak çalışacak şekilde yapılandırır. Yaklaşık 100 mikrosaniye periyodunda bir darbe dizisi gönderir. Yaklaştırma, koddaki diğer talimatların yürütülmesinden kaynaklanmaktadır.


int outPin = 8;        // dijital pin 8'e ayarlandı

void setup() {
 pinMode(outPin, OUTPUT);  // dijital pini çıkış olarak ayarlar
}

void loop() {
 digitalWrite(outPin, HIGH); // pini açar
 delayMicroseconds(50);   // 50 mikrosaniyede bir durur.
 digitalWrite(outPin, LOW); // pini kapatiı
 delayMicroseconds(50);   // 50 mikrosaniyede bir durur.
}

          

Notlar ve Uyarılar

Bu işlev, 3 mikrosaniye ve üzeri aralıkta çok hassas bir şekilde çalışır. DelayMicroseconds'ın daha küçük gecikme süreleri için tam olarak çalışacağını garanti edemeyiz.

Arduino 0018'den itibaren delayMicroseconds() artık kesmeleri devre dışı bırakmıyor.