digitalWrite()

[Digital I/O]

Açıklama

Dijital bir pine HIGH veya LOW değeri yazın


pin output ile yapılandırılırsa pinMode() voltajı karşılık gelen değere göre ayarlanacaktır.Bu değer 5V için (veya 3,3V kartlarda 3,3V ) HIGH, 0V(toprak) veya LOW.

Bir pin INPUT olarak yapılandırılırsa digitalWrite() aktif (HIGH) yada girişteki pini deaktif (LOW) edecektir. pinMode() input_pullup olarak ayarlayarak sinyalin bozulmamasını sağlar.Daha fazla bilgi için Dijital Pinler öğreticisine bakın.

pinMode() bir OUTPOUT bağlanmamışsa LED pin bağlanırken pinMode() ayarlanmadığı için LED loş görünebilir sebebi digitalWrite() büyük bir akım sınırlayıcı gibi davranan dahili çekme direncini etkinleştirmiş olmasıdır.

Söz Dizimi

digitalWrite(pin.value)

Geri Dönüş

Yok

Örnek Kod

Kod da dijital pinin OUTPUT değerini 13 yaparsak HIGH ve LOW arasında bir saniye hızında geçiş yaparak değerleri değiştirir.

 
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // dijital pin 13'ü çıkış olarak ayarlar } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // 13 numaralı dijital pini ayarlar delay(1000); // bekleme süresi digitalWrite(13, LOW); // dijital pin 13'ü kapatır delay(1000); // bekleme süresi }

Notlar ve Uyarılar

Analog giriş pinleri A0,A1, vb olarak adlandırılan analog giriş pinleri dijital pin olarak kullanılabilir. İstisna olan kartlar Arduino Nano, Pro Mini'nin A6 ve A7 pinleridir.