/

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

Bölme, dört temel aritmetik işlemden biridir. Operatör / (eğik çizgi), sonucu üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

result = numerator / denominator;

          

Parametreler

result: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

numerator:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

denominator: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

int a = 50;
int b = 10;
int c = 0;
c = a / b;
//'c' değişkeni, bu ifade yürütüldükten sonra 5 değerini alır.

Notlar ve Uyarılar

 1. Sayılardan biri (işlenenler) float veya double türünde ise, hesaplama için kayan noktalı matematik kullanılacaktır..
 2. İşlenenler kayan / çift veri türündeyse ve sonucu depolayan değişken bir tamsayıysa, yalnızca integral kısmı saklanır ve sayının kesirli kısmı kaybolur.
float a = 55.5;
float b = 6.6;
int c = 0;
c = a / b;  //'c' değişkeni, beklenen 8.409 sonucunun aksine yalnızca 8 değerini depolar

Ayrıca Bakınız