do...while

[Kontrol Yapısı]

Açıklama

do… while döngüsü, koşulun döngünün sonunda test edilmesi dışında,while döngüsüyle aynı şekilde çalışır, bu nedenle do döngüsü her zaman en az bir kez çalışır.

Sözdizimi

do {
  // deyim bloğu
} while (condition);

Parametreler

condition:true veyafalse olarak değerlendirilen bir boole ifadesi.

Örnek Kod

int x = 0;
do {
  delay(50);          //sensörlerin stabilize olmasını bekleyin
  x = readSensors();  // sensörleri kontrol et
} while (x < 100);

Ayrıca Bakınız