double

Tanımı

Çift duyarlılıklı kayan nokta sayısı(Double precision floating point number). Uno ve diğer ATMEGA tabanlı kartlarda bu değişken 4 bayt yer kaplar. Diğer bir deyişle, ikili uygulama, kesinlik kazanmadan, "float" ile tamamen aynıdır.

Arduino Due'da, çiftler 8 bayt (64 bit) hassasiyete sahiptir.


Yazımı

double var = val;


Parametreler

var: değişken adı

val: değişkene atanacak değer

Notlar ve Uyarılar

Çift değişken içeren diğer kaynaklardan kod ödünç alan kullanıcılar, ima edilen kesinliğin ATMEGA tabanlı Arduino'larda elde edilenden farklı olup olmadığını görmek için kodu incelemek isteyebilir.