==

[Karşılaştırma Operatörleri]

Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. İki işlenen eşit olduğunda true döndürür. Lütfen farklı veri türlerindeki değişkenleri karşılaştırabileceğinizi, ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayın; bu nedenle, imzalı/imzasız tür de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

x == y; // x, y'ye eşitse doğrudur ve x, y'ye eşit değilse yanlıştır

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

y:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

if (x == y) { // x'in y'ye eşit olup olmadığını test eder
  // sadece karşılaştırma sonucu doğruysa bir şeyler yapın
}

Ayrıca Bakınız