>=

[Karşılaştırma Operatörleri]

Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. Soldaki işlenen, sağdaki işlenenden daha büyük (büyük) veya ona eşit olduğunda true döndürür. Lütfen farklı veri türlerindeki değişkenleri karşılaştırabileceğinizi, ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayın; bu nedenle, imzalı/imzasız tür de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

x >= y; // x, y'den büyük veya ona eşitse doğrudur ve x, y'den küçükse yanlıştır

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

y:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

if (x >= y) { // x'in y'den büyük veya y'ye eşit olup olmadığını test eder
  // sadece karşılaştırma sonucu doğruysa bir şeyler yapın
}

Notlar ve Uyarılar

Pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür.

Ayrıca Bakınız