++

[Bileşik Operatörler]

Açıklama

Bir değişkenin değerini 1 artırır.

Sözdizimi

          
x++; // x'i birer birer artırır ve x'in eski değerini döndürür
++x; // x'i birer birer artırır ve x'in yeni değerini döndürür
          

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri:int, long(muhtemelen imzasız).

Geri Dönüş

Değişkenin orijinal veya yeni artan değeri.

Örnek Kod

          
x = 2;
y = ++x; //x şimdi 3 içeriyor, y 3 içeriyor
y = x++; // x 4 içerir, ancak y hala 3 içerir
          

Ayrıca Bakınız