isAlphaNumeric()

[Characters]

Açıklama

isAlphaNumeric fonksiyonu, fonksiyona gönderilen parametrenin bir harf ya da rakam mı olduğunu kontrol eder. Eğer parametre harf ya da rakam ise true sonucu döndürür.

Sözdizimi

isAlphaNumeric(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: Karakter alphanumeric ise dönecek değer.

Örnek Kod

if (isAlphaNumeric(myChar)) { // karakterin harf mi sayı olduğunu kontrol eder
    Serial.println("The character is alphanumeric");
}
else {
Serial.println("The character is not alphanumeric");
}