isAscii()

[Karakterler]

Açıklama

isAscii fonksiyonu, fonksiyona gönderdiğimiz verinin ASCII standartlarında bir veri olup olmadığını kontrol eder. Eğer veri ASCII standartlarında ise, fonksiyon bize true sonuç döndürür.

Sözdizimi

isAscii(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: karakter Ascii standartlarında ise dönecek değer.

Örnek Kod

 
if (isAscii(myChar)) { // girilen karakterin Ascıı karakter olup olmadığını test eder Serial.println("The character is Ascii"); } else { Serial.println("The character is not Ascii"); }