isControl()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin bir kontrol karakteri olup olmadığını analiz eder. thisChar bir kontrol karakteriyse true değerini döndürür.

Sözdizimi

iscontrol(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar bir kontrol karakteriyse dönderecek değer.

Örnek Kod

 
if (isControl(myChar)) {  // myChar'ın bir kontrol karakteri olup olmadığını test eder
    Serial.println("The character is a control character");
}
else {
    Serial.println("The character is not a control character");
}