isDigit()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin bir rakam olup olmadığını analiz eder (bu bir sayıdır). thisChar bir sayıysa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isDigit(thisChar)

Geri Dönüş

true: thisChar değeri bir sayıysa dönecek değer.

Örnek Kod

  
if (isDigit(myChar)) {  // myChart'ın bir rakam olup olmadığını test eder
    Serial.println("The character is a number");
}
else {
Serial.println("The character is not a number");
}