isGraph()

[Karakterler]

Açıklama

isGraph() fonksiyonu karakterin ekrana yazılabilirliğini kontrol eder. Eğer yazılabiliyor ise true sonuç döndürür.

Sözdizimi

isGraph(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: Karakterler ekrana yazdırılıyorsa dönecek değer.

Örnek Kod

if (isGraph(myChar)) {  // myChar'ın yazdırılabilir bir karakter olup olmadığını aralarında boşluk olmadığını test eder.
    Serial.println("The character is printable");
}
else {
Serial.println("The character is not printable");
}