isHexadecimalDigit()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin onaltılık bir basamak olup olmadığını analiz edin (A-F, 0-9).thisChar bir onaltılık basamak içeriyorsa true döndürür.

Sözdizimi

isHexadecimalDigit(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar hexadecimal bir karakter ise dönecek değer.

Örnek Kod

 
if (isHexadecimalDigit(myChar)) { // myChar'ın onaltılık bir basamak olup olmadığını test eder Serial.println("The character is an hexadecimal digit"); } else { Serial.println("The character is not an hexadecimal digit"); }