isPrintable()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin yazdırılabilir olup olmadığını analiz eder (bu, çıktı üreten herhangi bir karakterdir, hatta boşluk bir alan). thisChar yazdırılabilirse true değerini döndürür.

Sözdizimi

isPrintable(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar yazdırılabilir bir değerse true değeri döner.

Örnek Kod

 
if (isPrintable(myChar)) { // myChar değerinin yazdırılabilir olup olmadığını test ediyor. Serial.println("The character is printable"); } else { Serial.println("The character is not printable"); }