isPunct()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin noktalama işareti olup olmadığını analiz eder (yani virgül, noktalı virgül, ünlem işareti vb.). thisChar noktalama işaretiyse true değerini döndürür.

Sözdizimi

isPunct(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar değeri noktalama işareti içeriyorsa dönecek değer.

Örnek Kod

 
if (isPunct(myChar)) { // myChar içinde noktalama işareti olup olmadığını kontrol eder. Serial.println("The character is a punctuation"); } else { Serial.println("The character is not a punctuation"); }