isSpace()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin boşluk karakteri olup olmadığını analiz eder.Argüman bir boşluk ise true döndürür,form besleme ( '\f'), yeni satır ( '\n'), satır başı ( '\r'), yatay sekme ( '\t') veya dikey sekme ( '\v') ise true döndürür .

Sözdizimi

isSpace(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar eğer bir boşluk karakteri ise dönecek değer.

Örnek Kod

 
if (isSpace(myChar)) { // myCharın'ın boşluk karakteri olup olmadığını test eder. Serial.println("The character is white-space"); } else { Serial.println("The character is not white-space"); }