isUpperCase()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin büyük harf olup olmadığını analiz edir. thisChar büyük harf ise true döndürür.

Sözdizimi

isUpperCase(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar değerinde büyük harf varsa dönecek değer

Örnek Kod

 
if (isUpperCase(myChar)) { // myChar içinde büyük harf olup olmadığını kontrol eder. Serial.println("The character is upper case"); } else { Serial.println("The character is not upper case"); }