isWhitespace()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin boşluk, formfeed (\f), yeni satır (\n), satır başı (\r), tab (\t) ve dikey sekme (\v) olup olmadığını kontrol eder. Eğer karakter bunlardan biri ise true döner.

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChar içinde boşluk varsa döndereceği değer.

Örnek Kod

 
if (isWhitespace(myChar)) { // myChar içinde boşluk olup olmadığını kontrol eder. Serial.println("The character is a space or tab"); } else { Serial.println("The character is not a space or tab"); }