<

[Karşılaştırma Operatörleri]

Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. Soldaki işlenen, sağdaki işlenenden daha az (daha küçük) olduğunda true değerini döndürür. Lütfen farklı veri türlerinin değişkenlerini karşılaştırabileceğinizi, ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayın; bu nedenle, imzalı/imzasız türü de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

 x < y; //x, y'den küçükse doğrudur ve x, y'den büyük veya eşitse yanlıştır

          

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

y:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

 if (x < y) { // x'in y'den küçük (küçük) olup olmadığını test eder
 // sadece karşılaştırma sonucu doğruysa bir şeyler yapın
 }

Notlar ve Uyarılar

Negatif sayılar pozitif sayılardan küçüktür.

Ayrıca Bakınız