<=

[Karşılaştırma Operatörleri]

Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. Soldaki işlenen, sağdaki işlenenden daha küçük (küçük) veya ona eşit olduğunda true döndürür. Lütfen farklı veri türlerinin değişkenlerini karşılaştırabileceğinizi, ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayın; bu nedenle, imzalı/imzasız türü de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

 x ⇐ y; //x, y'den küçük veya ona eşitse doğrudur ve x, y'den büyükse yanlıştır

                

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

y:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

if (x <= y) { // x'in y'den küçük veya y'ye eşit olup olmadığını test eder
  //sadece karşılaştırma sonucu doğruysa bir şeyler yapın
}

Notlar ve Uyarılar

Negatif sayılar pozitif sayılardan daha küçüktür.

Ayrıca Bakınız