||

[Boole Operatörleri]

Açıklama

Mantıksal VEYA , iki işlenenden herhangi biri doğruysa true ile sonuçlanır.

Örnek Kod

Bu operatör, bir if ifadesinin koşulu içinde kullanılabilir.

 if (x > 0 || y > 0) { // x veya y sıfırdan büyükse
 // ifadeler
 }
                    

Notlar ve Uyarılar

Boole değerini karıştırmayın || (çift boru) operatörü ile bitsel OR operatörü | (tek boru).

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE & (Bitwise OR)