lowByte()

[Bit ve Byte]

Açıklama

Bir değişkenin (örneğin bir kelime) düşük sıralı (en sağdaki) baytını çıkarır.

Sözdizimi

lowByte(x)

Parametreler

a: herhangi bir türden bir değer

Geri Dönüş

Veri türü: byte.