micros() mikro

[Time]

Açıklama

Arduino kartının mevcut programı çalıştırmaya başlamasından bu yana geçen mikrosaniye sayısını döndürür. Bu sayı yaklaşık 70 dakika sonra bitecektir. (sıfıra geri dönecektir). Arduino Portenta ailesinden kartlarda bu fonksiyon, tüm çekirdeklerde bir mikrosaniye çözünürlüğe sahiptir. 16 MHz Arduino kartlarında (örn. Duemilanove ve Nano), bu işlevin çözünürlüğü dört mikrosaniyedir (yani döndürülen değer her zaman dördün katıdır). 8 MHz Arduino kartlarında (örneğin LilyPad), bu fonksiyonun çözünürlüğü sekiz mikrosaniyedir.

Sözdizimi

time = micros()

Parametreler

Yok

Geri Dönüş

Arduino kartının mevcut programı çalıştırmaya başlamasından bu yana geçen mikrosaniye sayısını döndürür. Veri türü: unsigned long.

Örnek Kod

Kod, Arduino kartı başladığından beri geçen mikrosaniye sayısını döndürür.

 
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("Time: "); time = micros(); Serial.println(time); //program başladığından beri geçen süreyi yazdırır delay(1000); // büyük miktarda veri göndermemek için bir saniye bekleyin }

Notlar ve Uyarılar

Milisaniyede 1.000 mikrosaniye ve saniyede 1.000.000 mikrosaniye vardır.