noTone()

[Advanced I/O]

Açıklama

tone() tarafından tetiklenen bir kare dalga oluşumunu durdurur. Tone üretilmiyorsa etkisi yoktur.

Sözdizimi

noTone(pin)

Parametreler

pin: tone üretmeyi durduracak Arduino pini

Geri Dönüş

Yok

Notlar ve Uyarılar

Birden fazla pinde farklı perdeler çalmak istiyorsanız, sonraki pinde tone()'u çağırmadan önce bir pinde noTone()'u çağırmanız gerekir.