!=

[Karşılaştırma Operatörleri]

Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. İki işlenen eşit olmadığında true döndürür. Lütfen farklı veri türlerinin değişkenlerini karşılaştırabileceğinizi, ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayın; bu nedenle, imzalı/imzasız türü de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

 x != y; // x, y'ye eşitse yanlıştır ve x, y'ye eşit değilse doğrudur

                

Parametreler

x: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

y:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

 if (x != y) { // x'in y'ye eşit olup olmadığını test eder
 // sadece karşılaştırma sonucu doğruysa bir şeyler yapın
  }

Ayrıca Bakınız