pow()

[Math]

Açıklama

Bir sayının kuvvetini hesaplamak için kullanılır.

Sözdizimi

pow(base, exponent)

Parametreler

base: kuvveti hesaplanacak sayı. İzin verilen veri türleri: float

exponent: sayının kuvveti. İzin verilen veri türleri: float.

Geri Dönüş

Kuvveti hesaplanan sayı. Veri Türü: double.

Örnek Kod

sayımız x kuvvetimiz y olsun

z = pow(x, y)

pow() kullanımının daha karmaşık bir örneği için (fscale) 'yi inceleyebilirsiniz