randomSeed()

[Rastgele numaralar]

Açıklama

randomSeed() sözde rasgele sayı üretecini başlatır ve rasgele dizisinde rastgele bir noktada başlamasına neden olur. Bu dizi, çok uzun ve rastgele olmakla birlikte, her zaman aynıdır.

random() tarafından oluşturulan bir değer dizisinin farklı olması önemliyse,bir eskizin sonraki uygulamalarında,rasgele sayı üretecini oldukça rasgele bir girdiyle başlatmak için randomSeed() kullanın,bağlı olmayan bir pimde analogRead() gibi.

Tersine, tam olarak tekrar eden sözde rastgele diziler kullanmak bazen yararlı olabilir.Rastgele diziye başlamadan önce sabit bir sayı ile randomSeed() çağrılarak gerçekleştirilebilir,

Sözdizimi

randomSeed(seed)

Parametreler

seed: sözde rastgele diziyi başlatmak için sayı. İzin verilen veri türleri: unsigned long.

Geri Dönüş

Yok

Örnek Kod

Kod, sözde rasgele bir sayı üretir ve oluşturulan numarayı seri bağlantı noktasına gönderir.

 
long randNumber; void setup() { Serial.begin(9600); randomSeed(analogRead(0)); } void loop() { randNumber = random(300); Serial.println(randNumber); delay(50); }