return

[Kontrol Yapısı]

Açıklama

Bir işlevi sonlandırın ve istenirse, işlevden çağıran işleve bir değer döndürün.

Sözdizimi

return;
return value;

Parametreler

value: Allowed data types:herhangi bir değişken veya sabit tip.

Örnek Kod

Bir sensör girişini bir eşikle karşılaştırma işlevi

int checkSensor() {
 if (analogRead(0) > 400) {
  return 1;
 }
 else {
  return 0;
 }
}

return anahtar sözcüğü, muhtemelen hatalı kodun büyük bölümlerini "yorumlamak" zorunda kalmadan bir kod bölümünü test etmek için kullanışlıdır.

void loop() {
 // burada test etmek için mükemmel kod fikri
 return;

 // işlevsiz bir eskizin geri kalanı burada
 // bu kod asla yürütülmeyecek
}

Ayrıca Bakınız