scope(kapsam)

Tanımı

Arduino'nun kullandığı C++ programlama dilindeki değişkenler, kapsam adı verilen bir özelliğe sahiptir. Bu, BASIC gibi dillerin ilk sürümlerinin aksine burada her değişken global bir değişkendir.

Global bir değişken, bir programdaki her fonksiyon tarafından görülebilen bir değişkendir. Yerel değişkenler yalnızca bildirildikleri işlev tarafından görülebilir. Arduino ortamında, bir fonksiyonun dışında bildirilen herhangi bir değişken (örn. setup(), loop(), vb.), global bir değişkendir.

Programlar daha büyük ve daha karmaşık hale gelmeye başladığında, yerel değişkenler, yalnızca bir işlevin kendi değişkenlerine erişimi olmasını sağlamanın yararlı bir yoludur. Bu, bir işlev yanlışlıkla başka bir işlev tarafından kullanılan değişkenleri değiştirdiğinde programlama hatalarını önler.

Bir for döngüsü içinde bir değişkeni bildirmek ve başlatmak bazen kullanışlıdır. Bu, yalnızca for döngüsü parantezlerinin içinden erişilebilen bir değişken oluşturur.


Örnek Kod:

int gPWMval; // herhangi bir fonksiyon bu değişkeni görecektir

void setup() {

//...

}

void loop() {

int i; // "i" sadece "döngü(loop)" içinde "görünür(visible)"

int f; // "f" sadece "döngü(loop)" içinde "görünür(visible)"

//...

for (int j = 0; j < 100; j++) {

// j değişkenine yalnızca for döngüsü parantezleri içinde erişilebilir

}

}


Notlar ve Uyarılar

Sayısal veya dize sabitleri oluşturmak için const veya #define kullanabilirsiniz. Diziler için const kullanmanız gerekecek. Genelde sabitleri tanımlamak için #define yerine const tercih edilir.